2015/11/26

What Our Journey will be about?

MISTÄ ON KYSE?

Erasmus+ ohjelman alaisesta nuorisoryhmien tapaamisesta. Ryhmä 13-16 vuotiaita nuoria Kouvolan Valkealasta suunnittelevat ja toteuttavat nuorisovaihdon yhdessä Pohjois-Irlannin kanssa, josta kasaan kootaan samantyylinen nuorisoryhmä. Meidän tapauksessamme mukana on nuorien lisäksi heitä tukemassa ja auttamassa kaksi 18-vuotiasta apuohjaajaa sekä kaksi nuoriso-ohjaajaa. Vaihtoviikkojen on määränä toteutua talvella 2017 sekä kesällä 2017. Kuten CIMOn nettisivuilla todetaan: "Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen."

WHAT IS THIS ABOUT?

A group of 13-16 years old youngsters from Kouvola, Finland is going organize a youth exchange with Northern Ireland. Besides the youngsters the Finnish group includes two assistant leaders and two youth leaders. The exchange weeks are meant to happen during winter 2017 and during summer 2017.

IMG_4406

KEITÄ OLEMME JA MITEN PÄÄDYIMME TÄHÄN?

Täällä kirjoittaa siis tämän nuorisovaihdon apuohjaajat Elina ja Iida, 18-vuotiaat abiturientit Kouvolasta. Roolimme nuorisovaihdossa on olla osa ryhmää (samalla tavalla kuin 13-16 vuotiaat nuoret), mutta meillä on hieman enemmän vastuuta sekä meidän tulee auttaa kaikin mahdollisin keinoin ryhmämme nuoriso-ohjaajia. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on kuitenkin tukea nuoria heidän tehtävissään sekä rohkaista heitä vaihtoviikkojen aikana.

Päädyimme mukaan ryhmään, sillä olemme olleet mukana vastaavanlaisessa nuorisovaihdossa nuoren roolissa vuosina 2013-2014. Tulevan projektin toinen nuoriso-ohjaaja oli jo meidän aiemmassa vaihdossamme ohjaajana, jonka jälkeen pidimme toisiimme säännöllisesti yhteyttä ja nyt hän pyysikin meitä mukaan hänen apureikseen.

WHO ARE WE AND HOW DID WE END UP HERE?

So we are the two assistant leaders of the Finnish group Elina and Iida, 18 years old seniors in upper secondary school. Our role in this youth exchange is to be part of the group (just like the youngsters) but we have more responsibilities and we are mean to help our youth leaders and the youngster as much as possible.

We ended up being part of this group since we had been doing one similar project in 2013-2014. The other youth leader of the upcoming exchange was also in the previous exchange and we have been keeping contact since, so now he asked us to join the new project as his assistants.

IMG_4621

FIILIKSET?

Olemme nähneet ryhmämme nuoria kerran ja kertoneet heille mistä tässä on kyse sekä jakaneet kokemuksiamme nuoren roolissa olemisesta. Molemmat meistä ovat otettuja ja kiitollisia saamastamme mahdollisuudesta olla mukana tekemässä uutta nuorisovaihtoa sekä siitä, että meille on luotettu näin tärkeä rooli ryhmässä. Odotamme innolla tulevaa!

FEELINGS?

We have seen the youngsters of our group once and told them what this all is about and shared our experiences about being a youngster in the exchange. Both of us are really flattered and thankful for the opportunity to be part of this exchange and also about the fact that we have been given such an important role in this gourp. We're looking forward to the upcoming adventure!

xoxo, Elina & Iida